Jak probíhá montáž?


Montáž oken a dveří vyžaduje určitou přípravu. Co je nezbytné učinit, aby vše proběhlo tak, jak má?


Jak připravit interiér?
Při osazování nových oken a dveří je především nutné zajistit dostatečný prostor pro práci. Co lze z místnosti vynést, to skutečně odneste. Vybavení, které má zůstat, je potřeba chránit před poškozením. Společně s podlahou jej zakryjte.


Jak dlouho trvá bourání stávajících oken a dveří?
Vybourání je práce nevelkého rozsahu, připravte se orientačně na cca 30 minut práce v případě jednoho okna.


Musí se bourat i původní parapety?
Většinou je nutné společně s původními okny vybourat i stávající parapety. Zachování nebývá kvůli stavebním dispozicím obvykle možné. Vzhledem k osazení nových oken je pak také nutné vyměnit i žaluzie a sítě proti hmyzu, které novým rozměrům jiných oken neodpovídají. Namontovat s novými okny rovnou nové doplňky je však pro optimální funkčnost zpravidla i vhodnější.


Dodávka nových oken a dveří na místo určení
K přepravě se využívají dodávková a nákladní vozidla. Ta jsou na dopravu takto rozměrného nákladu uzpůsobena. Zároveň je možné zajistit díky nim bezpečnou dopravu zboží bez rizika jeho poškození. Současně vozový park dovoluje flexibilitu při reagování na přání zákazníka.

Dovézt lze zboží na libovolné místo v České republice. Společně s původním zbožím se na místo určení přivážejí také doplňky a další příslušenství, které se bude na místě montovat.


Jak probíhá montáž
Montáž lze realizovat za libovolných podmínek. Může tak být učiněno i v zimním období. Pakliže se použije montážní pěna k tomuto přímo určená, neměly by vadit ani nízké teploty. Obecně je speciální pěna určena až do -10 °C.

V první fázi je nutné po příjezdu pracovníků provést roznos oken. Ti si také musejí nejprve připravit nástroje a nářadí, které budou potřeby k bourání i k montáži. Před započetím veškerých prací je nutné zkontrolovat stavební otvory, zejména pak jejich přesný rozměr.

Po demontáži původního okna je potřeba stavební otvor očistit. Následně může proběhnout osazení nového okna kotevními plechy a předvrtání rámu pro turbošrouby. Druhým krokem montáže je vsazení nového rámu do otvoru a jeho vyvážení a zavrtání (ukotvení).

Jakmile je okno definitivně usazeno, přichází na řadu úklid. K tomuto se používá průmyslový vysavač. Nečistoty a stavební odpad budou následně vyneseny na určené místo tak, aby byl původní prostor uklizen.

V závěrečné fázi dochází k zavěšení/osazení křídel a jejich seřízení. Montážní spáru je zapotřebí vyplnit PU pěnou. Pakliže je nutné montovat další doplňky, činí se tak až na samý závěr. Společně s tím se realizují dokončovací úpravy.


Jsou součástí montáže i zednické práce?
Standardně součástí montáže zednické zapravení není. Je možné tuto část montáže realizovat na individuální přání zákazníka. Tyto služby jsou nadstandardní, proto je obvyklé, že jsou za příplatek.


Jak se likviduje stavební odpad?
Likvidaci stavebního odpadu si může zajistit zákazník sám, případně se o toto postará stavební firma, a to včetně přistavení kontejnerů. To likvidaci usnadňuje v panelových a bytových domech. Pro zadavatele se opět jedná o příplatkovou službu.

Odpad se vyveze na k tomu určené místo, kde se pověřená firma postará o jeho likvidaci tak, aby byl tento krok v souladu s ochranou životního prostředí a zároveň s bezpečností všech zúčastněných a likvidace tak odpovídala zákonným nařízením.


Jak probíhá závěrečné předání díla
Předání díla v souladu se všemi náležitostmi vyžaduje nejen faktické předání realizované zakázky, ale rovněž i příslušné dokumentace. Zejména je to:

  • Faktura
  • Předávací protokol
  • Záruční list
  • Návod k obsluze a údržbě
  • Doklad o zaplacení v případě, že zákazník doplácí do finální ceny díla

užitečné kontakty

Jednatel společnosti

Tomáš Spáčil

+420 739 471 252
tomas.spacil@abacra.cz

Manažer obchodu

Jan Cimbálník

+420 777 994 498
jan.cimbalnik@abacra.cz

Manažer přípravy

Kristýna Rezková, DiS.

+420 770 600 911
kristyna.rezkova@abacra.cz

Servisní technik

Jiří Knichal st.

+420 604 964 204
okna@abacra.cz

Jsme česká firma, která vznikla na základě poptávky po kvalitních oknech, profesionalitě a nápaditosti při utváření vašich domovů.

Otevírací doba

Pondělí: 8:00 - 16:00
Úterý: 8:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 16:00
Čtvrtek: 8:00 - 16:00
Pátek: 8:00 - 16:00

Abacra Okna s.r.o.

Vídeňská 186/118, 619 00 Brno
+420 770 600 911
okna@abacra.cz